Jesenný zber odpadu

Zber nebezpečného odpadu:

Obec Hranovnica oznamuje, že od pondelka 17.9.2018 až do soboty 22.9.2018 bude pri obecnom úrade pristavená zberňa na nebezpečný odpad, do ktorej môžete doniesť znečistené obaly od škodlivín, použitý motorový olej, akumulátory a žiarivky.

Zberňa bude otvorená v pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 hod. a poobede od 15.00 do 17.00 hod. (vrátane soboty). Zodpovedný pracovník je p. Martin Gajan. Donesený nebezpečný odpad sa uloží rovno do zberne. Žiadame Vás, aby ste nebezpečný odpad nenosili mimo určených hodín a nekládli ho k zberni.

Zber elektroodpadu:

Spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. oznamuje občanom, že v sobotu 22. septembra 2018 sa vykoná zber elektroodpadu. Elektroodpad je potrebné doniesť pred obecný úrad do 10.00 hod.

Medzi elektronický odpad patrí:

 • elektronické a elektrické prístroje a zariadenia,
 • televízory,
 • rádiá,
 • počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika,
 • videá,
 • variče,
 • ohrievače,
 • kávovary,
 • práčky,
 • elektromotory,
 • ručné elektrické náradie,
 • elektrické automaty.

Elektroodpad musí byť vcelku nerozobratý.

Veľkoobjemové kontajnery:

Obec Hranovnica oznamuje, že od pondelka 17.9.2018 do soboty 22.9.2018 rozmiestni v obci veľkoobjemové kontajnery.

Kontajnery budeme počas stanoveného obdobia presúvať na rôzne miesta v obci, aby boli podľa potrieb čo najbližšie k obyvateľom. Žiadame občanov, aby do týchto kontajnerov nevhadzovali druhy odpadov, ktoré tam nepatria. Nádoby sú určené predovšetkým na veľkoobjemový odpad z domácností.

 

 

Mohlo by Vás zaujímať...