Spoločnosť Branter Poprad upozorňuje: vrecia a odpadové nádoby vykladajte v deň zberu najneskôr do 6.00 hod.

Obec Hranovnica a spoločnosť Brantner Poprad žiadajú obyvateľov, aby v deň odvozu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu boli vyložené odpadové nádoby a vrecia najneskôr do 6.00 hod. Zabránite tak problémom s nevyvezením odpadu.

Mohlo by Vás zaujímať...