Pokračovanie obnovy objektu modrotlače

Obec Hranovnica bola aj v roku 2018 úspešná so svojou žiadosťou o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu Modrotlačiarskej dielne na ulici SNP v Hranovnici.

Vzhľadom na už vykonané práce bolo potrebné pripraviť ďalšiu etapu rekonštrukčných prác. Preto sme sa rozhodli dať spracovať projektovú dokumentáciu, ktorej predmetom je úprava vnútorných priestorov objektu, jednotlivé prípojky a rozvody v objekte a spevnené plochy na pozemku.

Tento projekt bol realizovaný aj vďaka dotácii od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 5 000,- €.


REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU

MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


text: JUDr. Lukáš Antoni

foto: Ing. Martin Valluš

Mohlo by Vás zaujímať...