Počas návštev cintorínov využívajte nové parkovisko

Obec Hranovnica a Obvodné oddelenie Policajného zboru v Hranovnici žiadajú návštevníkov cintorínov, aby svoje vozidlá parkovali prioritne na novovybudovanom parkovisku pri cintoríne. Parkovanie vozidiel pozdĺž cesty vedie k zúženiu vozovky a komplikuje dopravnú situáciu. Zároveň upozorňujeme, že nie je prípustné zaparkovať svoje vozidlo v bráne do cintorína a znemožniť tak vstup iným návštevníkom. V krajnom prípade budú takéto priestupky riešené sankciou zo strany polície.

V čase nadchádzajúcich sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých Vás vyzývame na zvýšenú ohľaduplnosť: cintoríny navštívi mnoho ľudí aj z iných miest a obcí: buďme ohľaduplní, nápomocní, v prípade potreby ich informujme aj o možnosti využitia nového parkoviska. Vzhľadom na zvýšený pohyb osôb zároveň pripomíname potrebu zvýšenej opatrnosti a ostražitosti počas jazdy v okolí cintorínov (hlavne vo večerných hodinách).

Ing. Martin Valluš
por. Mgr. Ján Janík

Mohlo by Vás zaujímať...