Dočasne sme vypli facebookovú stránku Obce Hranovnica

Obec Hranovnica založila a spravuje svoj oficiálny profil na sociálnej sieti Facebook (obec Hranovnica). Hlavnou úlohou tejto facebookovej stránky bolo vytvoriť priestor na informovanie obyvateľov o aktivitách Obce. Obyvatelia mali možnosť aj takouto cestou adresovať nám pripomienky súvisiace s našou činnosťou. Obec vytvorila tento profil za účelom byť bližšie k občanom, chceli sme, aby boli užívatelia facebooku promtne informovaní o rôznych oznamoch, aktivitách v obci a podobne. Už tesne pred voľbami sa na tomto mieste vyskytovali komentáre, ktoré hrubo porušovali Kódex diskutujúceho, ktorý schválilo Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici v roku 2014. Jeden z nich dokonca riešia orgány činné v trestnom konaní. Po zverejnení oznamu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí sa na v diskusii pod článkom vyskytlo mnoho príspevkov, ktoré rovnako porušovali Kódex, a preto boli vymazané. Na základe uvedeného sme sa rozhodli dočasne vypnúť oficiálny profil Obce na sieti Facebook, aby sme zabránili diskusiám na takejto úrovni. Ďakujeme za pochopenie.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Mohlo by Vás zaujímať...