Vedúca školskej jedálne v MŠ1 oznamuje: zmena v odhlasovaní detí zo stravy

Príprava stravy v zariadeniach školského stravovania je komplexnou problematikou, ktorá je v legislatíve zahrnutá vo viacerých zákonoch a vyhláškach. Základnou požiadavkou a úlohou v školskom stravovaní je zachovať výrobu jedál a nápojov u čerstvých surovín, používať potravinové komodity najvyššej kvality. Množstvo surovín sa normuje presne podľa počtu prihlásených detí a presne toľko sa musí každý deň spotrebovať. Potrebné suroviny na prípravu pokrmov je potrebné objednať deň vopred. Ráno pri príchode detí je neskoro meniť počet stravníkov, nehovoriac o tom:že citlivé potraviny ako napr. mäso sa nesmú kupovať do zásoby a ani mraziť. Práve mäso sa musí nakupovať čerstvé a v ten deň kedy bolo dodané sa musí aj spotrebovať. Nie je možné aby sa mäso a iné čerstvé suroviny odkladali, prípadne dávali zamrazovať, pretože je to v rozpore s vyhláškou MŠ SR č.330/2009 o zariadení školského stravovanie a v takom prípade vznikajú straty, ktoré musí niekto vykryť.

Na predchádzanie týchto problémov je preto potrebné vedieť počet detí najmenej deň vopred, aby sa dalo zodpovedne objednať a zaobstarať potrebné množstvo surovín pre nasledujúci deň. Na základe uvedeného sú zákonní zástupcovia povinní odhlásiť žiakov zo stravy najmenej 1 deň vopred, a to najneskôr do 12.00 hod. V prípade, ak nebude dodržaný tento termín, náklady na stravu za daný deň hradia v plnom rozsahu.

Tento pokyn nadobúda účinnosť od 15.11.2018.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Alena Vallušová
vedúca školskej jedálne

Mohlo by Vás zaujímať...