Štolcova Hranovnica 2018: 10. ročník recitačnej súťaže žiakov základných škôl

Dňa 14. novembra 2018 Základná škola v Hranovnici v spolupráci s Obecným úradom v Hranovnici zorganizovali 10. ročník recitačnej súťaže žiakov základných škôl Školského úradu Veľký Slavkov pod názvom „Štolcova Hranovnica“. Keďže išlo o jubilejný ročník, pozvali sme pri tejto príležitosti aj vzácnych hostí. Svojou prítomnosťou nás poctil pán MUDr. Svorad Štolc, DrSc., syn Jozefa Štolca, na počesť ktorého sa táto akcia uskutočňuje. Naše pozvanie prijala aj bývalá pani riaditeľka Mgr. Mária Škovierová a bývalá pani učiteľka Mgr. Gabriela Liptajová, ktoré stáli pri zrode „Štolcovej Hranovnice“. Naše pozvanie prijala aj pani Mgr. Alena Madzinová, ktorá je vedúcou Školského úradu Veľký Slavkov. 

Svojou účasťou nás, ako každý rok, potešili žiaci základných škôl Hornádskej doliny. Ich recitačný prejav bol na excelentnej úrovni. Našim ušiam ulahodili svojim prejavom a čírou slovenčinou. Veľmi náš teší, že sa ešte stále nájdu mladí ľudia, ktorí sa venujú prednesu poézie a prózy v takomto rozsahu, na takejto úrovni a s viditeľným nadšením. Prajeme im, aby im toto nadšenie vydržalo čo najdlhšie.

Výsledková listina

Poézia – mladší žiaci:

 1. miesto: Mária Kubovová (ZŠ Vikartovce)
 2. miesto: Michaela Bryková (ZŠ Spišský Štiavnik)
 3. miesto: Vanesa Kobolková (ZŠ Spišské Bystré)

Poézia – starší žiaci:

 1. miesto: Samuel Špirek (ZŠ Spišské Bystré)
 2. miesto: Lucia Hamrozeková (ZŠ Hranovnica)
 3. miesto: Radka Rusnáková (ZŠ Vikartovce)

Próza – mladší žiaci:

 1. miesto: Klára Zámečníková (ZŠ Spišské Bystré)
 2. miesto: Kvetoslava Šalingová (ZŠ Batizovce)
 3. miesto: Natália Korenková (ZŠ Vikartovce)
  Radim Galovič (ZŠ Spišský Štiavnik)

Próza– starší žiaci:

 1. miesto: Viktória Švagerková (ZŠ Vikartovce)
 2. miesto: Melánia Martonová (ZŠ Spišský Štiavnik)
 3. miesto: Silvia Šimková (ZŠ Spišské Bystré)

 

Príhovor riaditeľky Základnej školy v Hranovnici, pri príležitosti konania 10. ročníka recitačnej súťaže žiakov „Štolcova Hranovnica“:

Vážení hostia, vážené pani učiteľky, milí žiaci!

Je mi cťou, že po roku Vás všetkých opäť môžem privítať tu u nás v Hranovnici pri milej príležitosti akou je súťaž v prednese poézie a prózy žiakov základných škôl školského úradu Veľký Slavkov – na „Štolcovej Hranovnici“. Tento ročník je trošku iný ako tie predchádzajúce, pretože sa tu stretávame už jubilejný 10.-krát. Pri tejto príležitosti sme si dovolili medzi nás pozvať vzácneho hosťa – p. Dr. Svorada Štolca, syna profesora Jozefa Štolca, významného slovenského jazykovedca, rodáka z obce Hranovnica, ktorého meno nesie aj naša recitačná súťaž. Zároveň ma teší, že naše pozvanie prijali aj naše bývalé kolegyne, ktoré prišli pred desiatimi rokmi s myšlienkou organizovať túto súťaž pri príležitosti osláv stého výročia narodenia pána profesora Dr. Jozefa Štolca, a to pani riaditeľku Mgr. Máriu Škovierovú a pani učiteľku Mgr. Gabiku Liptajovú.

Dovoľte mi pár slovami priblížiť Vám osobnosť pána prof. Dr. Jozefa Štolca, ktorý významne prispel k vede a kultúre Slovenska. Osobnosť, ktorá  nikdy nestratila  úprimný vzťah k rodnej Hranovnici, k rodnému Spišu, k rodnému Slovensku.

Jozef Štolc sa narodil 24. 3. 1908 v Hranovnici. Po ukončení stredoškolských štúdií študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, odbor slovenská a nemecká filológia. Po ukončení štúdií pôsobil najprv ako stredoškolský učiteľ, potom ako pracovník Ministerstva školstva, neskôr pracoval v Slovenskej  akadémii vied a vyučoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave.
Venoval sa výskumu slovenských nárečí. Skúmal vzťah spisovnej slovenčiny a nárečí, prispel k dejinám slovenského jazyka a k jeho etymologickému výskumu, sledoval vzťah materčiny k iným slovanským jazykom. Neúnavne sa venoval otázkam jazykovej kultúry a jazykovej výchovy.
Uverejňoval články, štúdie, písal knihy. Mal veľký podiel na tvorbe učebníc slovenského jazyka. Vrcholom jeho tvorivého úsilia bola spolupráca s Eugenom Paulínym  a Jozefom Ružičkom na Slovenskej gramatike, knihe, ktorá dlhé roky slúžila študentom slovenského jazyka, učiteľom a širokej verejnosti.
Profesor Štolc bol veľmi úspešným vysokoškolským učiteľom. Podľa výpovedí jeho žiakov bol aj náročný. Vedel podchytiť záujem mládeže o štúdium a vedeckú prácu. Jeho pôsobenie prinieslo trvalé výsledky. Svojím životom a dielom sa zaradil medzi slovenských vzdelancov, ktorí boli hrdí na minulosť a jazykové bohatstvo svojho ľudu.

Význam a posolstvo celoživotnej práce profesora Štolca si pripomíname aj recitačnou súťažou Štolcova Hranovnica. Organizujeme ju v spolupráci s Obecným úradom v Hranovnici už jubilejný 10. rok pre mladých recitátorov, ktorých záľubou je prednes poézie a prózy, umenie myšlienky, slova a komunikácie.

Pri tejto príležitosti vyslovujem poďakovanie p. starostovi za finančnú podporu, zamestnancom obecného úradu za pomoc pri organizácii, a samozrejme mojim kolegyniam pani učiteľkám Villimovej a Kováčovej. Naše poďakovanie patrí aj pánovi Štefanovi Benkovi a Reštaurácii B-Club Hranovnica za pripravené občerstvenie a finančnú podporu.

Moje poďakovanie patrí aj pedagógom, ktorí venujú svoj čas žiakom pri ich príprave.

Želám Vám všetkým veľa úspechov a pekných umeleckých zážitkov.  Venujte aj naďalej svoje nadanie a úsilie zdokonaľovaniu nášho národného jazyka, lebo je najdôležitejším prostriedkom komunikácie a tá vytvára predpoklady pre ďalší spoločenský a kultúrny  rozvoj.

Na záver si dovolím citovať slová pána profesora:
„Jazyk náš materinský je najvernejším obrazom našej duše. V ňom najnázornejšie vidíme svoje vnútorné hodnoty, ktorých je spoľahlivým nositeľom.
Je najteplejším odkazom tisícročnej minulosti slovenského národa.“


Mgr. Ľubica Šifrová

riaditeľka školy

 

Môže sa Vám ešte páčiť...