2% z dane pre Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica

Vážení Hranovničania, podobne ako po minulé roky, aj v roku 2019 máte možnosť do konca apríla (30.4.2019) poukázať 2% svojej zaplatenej dane občianskemu združeniu podľa vlastného uváženia. V našej obci dlhodobo pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Hranovnica, ktorý našu obec nielen ukážkovo reprezentuje na súťažiach, ale je hlavne pripravený pomôcť občanom v čase núdze (požiaru, povodne, odstraňovaní jej následkov a pod.).

V prípade, že sa rozhodnete poukázať 2% svojej už zaplatenej dane práve tomuto združeniu, predpísané tlačivo nájdete na konci tohto článku. Vypísaný formulár treba odovzdať predsedovi DHZ Hranovnica p. Tomášovi Šavelovi (tel. 0908 269 834), veliteľovi DHZ p. Petrovi Oravcovi (tel. 0907 630 983) prípadne osobne na Daňovom úrade v Poprade.

DHZ Hranovnica Vám už vopred ďakuje za Vašu podporu v ich činnosti.

Formulár na 2% dane pre DHZ Hranovnica
(Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatení dane z príjmov fyzickej osoby)
(publikované 6.2.2019)

Mohlo by Vás zaujímať...