Plánované prerušenia distribúcie elektriny v mesiaci marec 2019

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v mesiaci marec 2019 sú v obci Hranovnica plánované nasledovné prerušenia distribúcie elektriny:

7. marec 2019 (štvrtok) od 7.20 do 17.00 hod.: 

  • celá časť Dubina 1, časť Dubina 2.

15. marec 2019 (piatok) od 7.30 do 17.00 hod.:

  • ul. SNP č.d. 181, 182, 184, 190, 191, 195 – 199, 204, 206, 213, 216.

26. marec 2019 (utorok) od 7.20 h do 17.30 hod.:

  • trafostanica Záhradky Dubina: celá časť Dubina 1, celá časť Dubina 2, časť Dubina 3.

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo vašej obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum.  Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).

VSD, a.s.

Mohlo by Vás zaujímať...