Hasiči varujú: zdržte sa vypaľovania trávy a zakladania požiarov!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Porade upozorňuje občanov na blížiace sa obdobie vypaľovania suchej trávy alebo ostrihaných konárov stromov a tým na nebezpečenstvo založenia požiaru. Ak sa preukázateľne zistí, že sa občan dopustil priestupku podľa zákona o ochrane pred požiarmi, môže mu byť udelená pokuta až do výšky 331,- €.

Vzhľadom na skutočnosti vyzývame občanov, aby sa pri jarnom upratovaní zdržali akéhokoľvek pálenia suchej trávy, alebo domového odpadu s ohľadom na ochranu nielen svojho majetku ale aj života a zdravia a životného prostredia. Občania sa môžu odpadu zbaviť kompostovaním vo vlastných zariadeniach, alebo bioodpad odniesť do zberného dvora pod Dubinou.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Upozornenie na zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu lesov pred požiarmi a jarné vypaľovanie trávy
(publikované 7.3.2019)

Mohlo by Vás zaujímať...