Možnosť výstavby ďalšej škôlky

Obec Hranovnica v súčasnosti realizuje stavbu novej budovy materskej školy na ul. SNP. Vzhľadom na potreby celej republiky sa Ministerstvo vnútra SR rozhodlo opätovne vyhlásiť výzvu na poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou rómskeho obyvateľstva.

V predošlom volebnom období boli nemalé prostriedky investované do budovy Materskej školy na ul. Hviezdoslavovej, ktorá je vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi. V priebehu rokov 2015 až 2018 boli vykonané nasledovné úpravy: výmena okien a dverí na budove, výmena odkvapového systému a zachytávačov snehu, výmena podlahovej krytiny, stropné podhľady a výmena svietidiel, nástenný digestor, rekonštrukcia sociálnych zariadení. Celkovo šlo o viac ako 50 000 €, ktoré sme investovali do rekonštrukcie tejto stavby. Bohužiaľ, jej stav stále nie je ideálny. Vnútorné hliníkové elektrické rozvody sú na pokraji svojej životnosti a často dochádza k výpadkom. Časť budovy vyžaduje zabezpečenie statiky. Tieto nevyhnutné práce by stáli minimálne toľko, ako tie už vykonané.

Obec opakovane žiadala o odkúpenie budovy materskej školy a priľahlého pozemku. Naposledy nám bolo v októbri 2017 ústami vtedajšieho správcu farnosti tlmočené, že farská hospodárska rada s odpredajom budovy nesúhlasí.

Tento vývoj situácie na stavia na rázcestie, ako ďalej pokračovať v prevádzke Materskej školy na ul. Hviezdoslavovej. Môžeme ďalej pokračovať v nájme v existujúcej budove vo vlastníctve cirkvi a každoročne sanovať nové a nové problémy, ktoré vzniknú prevádzkou a údržbou storočnej budovy. Druhou možnosťou je odkúpenie budovy a realizovanie kompletnej rekonštrukcie. Pri takomto je riešení je ale potrebný súhlas súčasného vlastníka, ktorý sa nám zatiaľ nepodarilo získať.

V súvislosti s vyhlásenou výzvou, o ktorej sme hovorili v úvode tohto článku, sa črtá aj ďalšia možnosť, a to výstavba novej budovy materskej školy na inom mieste v obci. Jediným pozemkom vo vlastníctve Obce, ktorý takémuto účelu vyhovuje, je zadná časť areálu základnej školy. V prípade, ak by sa Obec zapojila do tejto výzvy a jej žiadosť by bola schválená, mohla by sa postaviť škôlka podobná tej, ktorá sa v súčasnosti stavia na ul. SNP. V takomto prípade by bol ukončený nájomný vzťah s cirkvou na budovu na ul. Hviezdoslavovej s tým, že vlastník by Obci musel uhradiť rekonštrukčné práce, ktoré sme vykonali s jeho súhlasom.

V prípade, ak by sa Obec prijala nenávratný finančný príspevok na výstavbu ďalšej škôlky, jednou z podmienok jej fungovania v nových priestoroch by bolo, že počas monitorovacieho obdobia 5 rokov po dostavaní budovy škôlky by 30 % žiakov muselo byť z marginalizovaných rómskych komunít. Práve z tohto dôvodu stále uvažujeme, či je vhodné sa do tejto výzvy zapojiť alebo nie.

V posledných dňoch sa po obci začali šíriť reči o tom, že deti z Materskej školy na ul. Hviezdoslavovej budú po dostavaní novostavby presunuté na ul. SNP. Tieto informácie sú nepravdivé. Obec materské školy sú samostatnými školami a v dohľadnej dobe na tom neplánujeme nič meniť.

 

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Mohlo by Vás zaujímať...