Jarný zber elektroodpadu

V sobotu 6. apríla 2019 sa vykoná zber elektroodpadu. Elektroodpad je potrebné doniesť v uvedený deň do 10.00 hod. k obecnému úradu. Občania, ktorí majú záujem o pomoc pri prevoze veľkých elektrospotrebičov od rodinného domu ku obecnému úradu ( t.j. práčky, chladničky, mrazničky a sporáky) nech to nahlásia v podateľni obecného úradu (v bežných úradných hodinách) najneskôr do piatka 5. apríla 2019 (v piatok najneskôr do 10.00 hod.). Elektroodpad musí byť vcelku, t.z. nerozobratý.

Medzi elektronický odpad patrí:

  • Elektronické a elektrické prístroje a zariadenia – televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektrické automaty.

 

Mohlo by Vás zaujímať...