Deň narcisov 2019 v Hranovnici

Liga proti rakovine usporiadala vo štvrtok 11. apríla 2019 najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku, 23. ročník Dňa narcisov.

V dopoludňajších hodinách ste mohli v uliciach našej obce stretnúť označené dobrovoľníčky – Zdenku Majerčákovú, Annu Máriu Matiščíkovú a Vitóriu Urdovičovú. Mnohí z Vás sa pridali k ľuďom s veľkým srdcom, keď do zaregistrovanej prenosnej pokladničky prispeli dobrovoľným finančným príspevkom. Finančná čiastka, ktorú dievčatá vyzbierali na konkrétne účely pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám, na podporu výskumných a onkologických projektovbola 206,40,- € . Poďakovanie patrí všetkým občanom obce, ktorí sa zapojili do verejnej zbierky, prispeli finančným darom a vyjadrili spolupatričnosť tým, že po celý deň nosili pripnutý žltý narcis.

text: Zdenka Benková
foto: Viktória Urdovičová

Mohlo by Vás zaujímať...