Brantner Poprad, s.r.o. vyzýva: Separujte odpad zodpovedne!

Firma Brantner Poprad, s.r.o. nás upozornila, že pri zbere triedeného odpadu vo štvrtok 18. apríla 2019 bola ich zamestnancami objavená žltá nádoba určená na separovaný zber odpadu, ktorá však obsahovala okrem plastov aj bežný komunálny odpad a preto táto nádoba nebola vyvezená. Tento prípad nie je v Hranovnici ojedinelý, v minulosti sa viackrát stalo, že f. Brantner nevyviezla vrecia s triedeným odpadom, pretože neobsahovali to, na čo sú určené.

Vyzývame všetkých občanov Hranovnice, aby pristupovali k triedenému zberu odpadu zodpovedne. Nádoby (alebo vrecia) s takýmto rôznorodým obsahom nemôžu byť v žiadnom prípade považované za triedený odpad a f. Brantner ich nevyvezie. Pri takomto nezodpovednom konaní triedený zber stráca zmysel a tento odpad sa stáva bežným zmesovým komunálnym odpadom. Takto sa zbytočne navyšuje jeho množstvo a klesá miera vytriedenia odpadu.

Je potrebné si uvedomiť, že čím nižšia miera vytriedenia odpadu sa v obci za kalendárny rok dosiahne, tým vyššie poplatky musí Obec zaplatiť pri jeho vývoze v ďalšom roku.

 

Ing. Martin Valluš
zástupca starostu


Pre lepšiu informovanosť opätovne prikladáme leták s informáciami, kam patria jednotlivé druhy odpadov:

 

Mohlo by Vás zaujímať...