Vyplácanie podielov zo zisku Urbariátu

Urbariát, pozemkové spoločenstvo Hranovnica oznamuje svojim členom, že dňa 28. mája 2019 (utorok) začne vyplácať podiely zo zisku. Výplata podielov bude v obvyklých úradných hodinách: pondelok – utorok od 8.00 hod do 11.00 hod, streda od 13.00 hod do 15.00 hod.

Mohlo by Vás zaujímať...