Predkladanie žiadostí o zmenu Územného plánu obce Hranovnica

Obec Hranovnica uvažuje o príprave zmeny a doplnenia územného plánu obce Hranovnica. Žiadame obyvateľov, aby svoje prípadné žiadosti predložili do podateľne obecného úradu v termíne do 1.7.2019.

Mohlo by Vás zaujímať...