Vyjadrenie Obce Hranovnica k situácii pri požiari dňa 4.7.2019

Nadzemný hydrant oproti budove zdravotného strediska

Vo štvrtok 4.7.2019 okolo 18.00 hod. vypukol na ul. SNP požiar. Oheň poškodil 2 rodinné domy a viacero hospodárskych budov. V počiatočných fázach hasenia došlo k niekoľkým nedorozumeniam, ktoré komplikovali záchranné práce. Dovoľte mi, aby sme sa ich pokúsili vysvetliť.

Nefunkčnosť „obecných“ hydrantov

V reportáži na TV JOJ odznelo, že nefungovali 3 „obecné“ hydranty. Táto informácia kolovala aj medzi ľuďmi. V rámci tohto krátkeho výroku je hneď niekoľko nepravdivých tvrdení.
V prvom rade chceme upozorniť na to, že verejný vodovod v obci Hranovnica je majetkom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len „PVS“), ktorej z toho vyplýva niekoľko povinností. Jednou z nich je aj povinnosť udržiavať a kontrolovať zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov najmenej raz za 12 mesiacov. V súlade s vyjadrením príslušného zamestnanca vykonáva PVS kontroly funkčnosti nadzemných hydrantov každý polrok. Posledná bola vykonaná dňa 1.4.2019 s tým, že všetky nadzemné hydranty boli k danému dňu funkčné. Žiadne nefunkčné „obecné“ hydranty teda neexistujú a Obec nijakým spôsobom nezanedbala žiadnu povinnosť.

Ďalej by sme chceli podotknúť, že v súlade s platným Požiarnym poriadkom obce Hranovnica, ktorý bol Obecným zastupiteľstvom v Hranovnici schválený dňa 27.11.2015, sa na ulici SNP nachádza len jeden nadzemný hydrant (pri č. d. 28). Na vodovodnom potrubí sa nachádzajú aj zariadenia, ktoré sa na požiarne nadzemné hydranty podobajú, avšak neslúžia ako zdroj vody pri požiaroch, ale na odvzdušňovanie potrubí. Takéto zariadenie je aj na ul. SNP blízko zasiahnutých rodinných domov. Preto sa z tohto zariadenia nepodarilo načerpať vodu na hasenie požiaru. Prílohou požiarneho poriadku obce je aj mapka hydrantov v obci, ktorá bola predložená aj Krajskému riaditeľstvu HaZZ v Prešove. Vieme pochopiť, že DHZ z okolitých obcí alebo aj niektorí z mladších členov DHZ Hranovnica nemusia vedieť, kde sa nachádzajú hydranty na hasenie požiarov. Nerozumieme však, ako je možné, že ani príslušníci HaZZ s podporou operačného strediska nevedia, kde sa nachádzajú hydranty.

Mapa nadzemných a podzemných hydrantov v obci Hranovnica

 

Zásah DHZO Hranovnica

V čase vzniku požiaru cvičilo jedno zo športových družstiev DHZ Hranovnica v priestoroch areálu na Lúčke útok s vodou. Keďže je dlhodobejšie suché počasie, voda v nádrži na Lúčke vyschla. Aby bolo možné trénovať, voda zo zásahového vozidla bola vypustená do tejto nádrže. Hneď po začatí tréningu spozorovali členovia DHZ dym. Okamžite sa snažili dostať na miesto požiaru. Zásahovému vozidlu sa však nepodarilo naštartovať – zlyhala batéria. Vozidlo sa podarilo naštartovať po roztiahnutí a roztlačení a okamžite smerovalo na požiarovisko od Sládkovičovej ulice. Na mieste boli ešte pred nahlásením zo strany operačného strediska v Prešove. Až po tom, čo DHZ Hranovnica vypustila na požiar celú nádrž zásahového vozidla na miesto požiaru dorazili príslušníci HaZZ z Popradu a ďalších DHZ a začali hasiť z ulice SNP. Výroky uvádzané na sociálnych sieťach o tom, že členovia DHZ Hranovnica v čase útoku rozvážali na zásahovom vozidle po obci deti, sú absolútne nezmysly. Spolu s kolegami z okolitých DHZ a príslušníkmi HaZZ až do neskorých nočných hodín bojovali s ohňom.

Aj touto cestou by sme sa chceli ešte všetkým zúčastneným hasičom, ako aj ostatným obyvateľom nápomocným pri záchranných prácach, poďakovať za ich úsilie.

 

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Mohlo by Vás zaujímať...