DHZ Hranovnica pozýva: Hasičská súťaž „O pohár obce Hranovnica“ a súťaž mladých hasičov v požiarnom útoku s vodou

Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica a Obec Hranovnica Vás srdečne pozývajú na hasičskú súťaž „O pohár obce Hranovnica“, ktorá sa uskutoční 4. augusta 2019 v areáli DHZ na Lúčke. Súťaží sa v kategóriách muži, ženy, dorast, žiaci, muži nad 35 rokov. Začiatok súťaže je o 13.00 hod. Pred touto hasičskou súťažou dospelých a dorastu sa uskutoční súťaž mladých hasičov v požiarnom útoku s vodou so začiatkom o 10.30 hod.

Časový harmonogram:

  • 10:30 – 12:30 – Súťaž mladých hasičov
  • 13:00 – 16:00 – Súťaž dospelých a dorastu


Hasičská súťaž „O pohár obce Hranovnica“

Súťaží sa v kategóriách muži, ženy, dorast, žiaci, muži nad 35 rokov. Prezentácia hasičských družstiev je do 12.30 hod. Zahájenie bude o 13.00 hod. Súťaží sa podľa súťažného poriadku DPO SR platného od 1.1.2018 s výnimkou použitia pretlakového ventilu a pokynov vydaných ÚzO DPO SR Poprad pre PHL. Použitá technika, výstroj a výzbroj musia zodpovedať STN normám bez viditeľných úprav. Časomiera elektronická so sklápacími terčmi. Zdravotnícku službu zabezpečí organizátor tejto HS. Základňa bude drevená plocha 2×2 m, štartovacia čiara 10 m od stredu základne.

Z jedného DHZ môže štartovať i viac HD po predložení súpisky HD „PODTATRANSKÁ HASIČSKÁ LIGA – prihláška „ a OP. Stravu zabezpečí usporiadateľ len pre HD, ktoré ju nahlásia do 31.7.2019. Štartovné a stravné bude uhradzované pri prezentácii.

Prihlasovanie družstiev dorastu a dospelých:

  • Záväzné prihlasovanie družstiev je na www.podtatranskahl.sk v časti Štartovné listiny (rezervácia poradia) od nedele 28.7.2018 – od 20.00 h. Pri prihlasovaní je potrebné uviesť či DHZ požaduje stravu – uviesť záväzný počet stravy.
  • štartovné 4 € / HD
  • stravné 2 € / osobu.


Súťaž mladých hasičov požiarnom útoku s vodou

Začiatok súťaže je o 10.30 hod. Súťažiť sa bude v kategórii chlapci a v kategórii dievčatá v zmysle novelizovaných Celoštátnych smerníc hry PLAMEŇ – Požiarny útok s vodou zverejnených na www.podtatranskahl.sk aj www.dposr.sk. V tomto V. ročníku O putovný pohár Hornádskej doliny pod záštitou okrsku č.4. kolektívy mladých hasičov umiestnené na prvých troch miestach získajú vecné ceny.

Prihlasovanie družstiev mladých hasičov:

  • Tomáš Šavel – 0908 269 834 alebo tomas@macopoprad.sk
  • do mailu uviesť či požadujete stravu !
  • stravné: 1 € – porcia – párky
  • štartovné: 4 € / 1 družstvo

Mohlo by Vás zaujímať...