Vyhlásenie 3. kola výberového konania: 3 pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby

Obec Hranovnica v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na 3 pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby.

Vyhlásenie 3. kola výberového konania: 3 pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby
(publikované 31.7.2019)

 

Mohlo by Vás zaujímať...