Plánované prerušenia distribúcie elektriny v mesiaci august 2019

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v mesiaci august 2019 je v obci Hranovnica plánované nasledovné prerušenie distribúcie elektriny:

21. august 2019 (streda) od 7.40 do 18.00 hod.: 

  • SNP č. domu: 108, 123, 139, 143, 152, 157, 159 – 184, 186 – 193, 195,197,199, 200, 202 – 207, 209, 212, 213, 215 – 220, 605,
  • Mlynská č. domu: 226, 228 – 243, 566, 570, 571, 574, 575, 577, 578, 580, 585, 586.

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo vašej obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum.  Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).

VSD, a.s.

Mohlo by Vás zaujímať...