Upozornenie: V lokalitách s túlavými psami hrozí zastavenie doručovania poštových zásielok

Spoločnosť BE-SOFT, a.s., poskytovateľ služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) pre Slovenskú poštu, a.s. nás upozornila, že v mesiaci júl 2019 došlo k útoku psa na doručovateľku pošty na ul. SNP v Hranovnici. Podľa vyjadrenia spomínanej firmy tento útok psa nebol ojedinelý, evidujú viacero prípadov ohrozovania doručovateliek na ul. SNP.

Firma pripomína, že majitelia psov sú povinní držať svoje domáce zvieratá zatvorené na svojom súkromnom pozemku (minimálne počas doručovania pošty), ktorý musí byť riadne zabezpečený proti úniku zvierat na voľné priestranstvo. Pozemok musí byť opatrený poštovou schránkou nachádzajúcou sa na vonkajšej strane plota a na bezpečnom mieste pre ukladanie pošty.

Spoločnosť BE-SOFT, a.s. zároveň upozorňuje, že ak nedôjde k zlepšeniu pracovných podmienok zamestnancov Slovenskej pošty, a.s. v ohrozených lokalitách, Slovenská pošta zastaví doručovanie na tieto adresy (v zmysle Poštových podmienok, čl. 17, ods. 17.3, ods. 17.4). 

 

Ing. Martin Valluš
zástupca starostu obce

 

Mohlo by Vás zaujímať...