DHZ pozýva: XIV. ročník súťaže mladých hasičov „O pohár obce Hranovnica“

Obec Hranovnica a Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica Vás srdečne pozývajú na XIV. ročník súťaže mladých hasičov O pohár obce Hranovnica.  Súťaž sa uskutoční v sobotu 7. septembra 2019 o 9.00 h vo výcvikovom areáli DHZ na Lúčke.

Súťažiť sa bude v disciplínach:

  1. štafeta 5 x 30 metrov s prekážkami,
  2. štafeta dvojíc,
  3. uzlová štafeta.

Súťaž bude prebiehať podľa pravidiel hry Plameň a smernice ÚzO DPO SR Poprad 1/2019 pre 5-členné kolektívy mladých hasičov – KMH.

Štartovné : 3,50 € / za jeden KMH a stravné 1,00 € / osobu budú uhradzované pri prezentácií.

Informácie, prihlasovanie do súťaže a objednávanie stravy:
Tomáš Šavel: tel. 0908 269 834

Príďte povzbudiť našich mladých hasičov. Tešíme sa na Vás!

Mohlo by Vás zaujímať...