Východoslovenská súťaž hasičského dorastu

Ligová komisia Východoslovenskej hasičskej ligy v spolupráci s ÚzO DPO SR, Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica a Obec Hranovnica Vás pozývajú na Východoslovenskú súťaž hasičského dorastu, ktorá sa bude konať v sobotu 21. septembra 2019 o 13.00 hod. v hasičskom areáli na Lúčke. Zraz zúčastnených hasičských družstiev bude o 12.00 hod., slávnostné otvorenie o 12.45 hod.

Družstvá sa môžu prihlásiť u Karolíny Juráčkovej na tel. č. 0917 680 628, mail: jurackova.kaja@gmail.com.

Všetkých srdečne pozývame!

Organizačné zabezpečenie Východoslovenskej súťaže hasičského dorastu
(publikované 3.9.2019)

Informácie pre hasičské družstvá:

Štartovné: 8 €
Stravné: 2 € / 1 porcia (nahlásiť v prípade záujmu počet)

Prezenčnú listinu (prihlášku) je potrebné vypísať, potvrdiť a odovzdať pri prezentácii v deň konania súťaže. Taktiež odporúčame pri prezentácii odovzdať stručnú písomnú charakteristiku DHZ a obce.

Pravidlá:

Súťažiť sa bude podľa Súťažného poriadku DPO SR hasičského dorastu s platnosťou od 1.5.2008 s novelizáciou zo dňa 30.11.2013 v kategórií dorastenci a dorastenky (15 – 19 rokov, pričom dorastenec / dorastenka môže súťažiť aj po dovŕšení 19 rokov – t. j. najstarší je ročník 2000).

Súťažnou disciplínou je PÚ s vodou (2 pokusy) na sklápacie terče s elektrickou časomierou. Motorová striekačka (PPS) musí byť schváleného typu bez viečka a musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. LK povoľuje v 7. ročníku používanie športových hadíc B 65 a C 42.

HD si môžu na finálovú súťaž VHL dorastu zapožičať jedného zo súťažiacich z iného HD (DHZ) za podmienky, že bude súťažiť v drese materského DHZ. Každý súťažiaci môže hosťovať len v jednom HD.

Žrebovanie poradia bude vykonané pred začiatkom súťaže 21.9.2019.

Víťazné družstvá z roku 2018 – dorastenky DHZ Gánovce a dorastenci DHZ Čižatice doručia Putovné poháre Východoslovenskej súťaže hasičského dorastu na súťaž v Hranovnici 21.9.2019 alebo dohodnú termín a miesto odovzdania pred konaním súťaže s tajomníkom ÚzO DPO SR Poprad Martinom Slodičákom – č. t. 0903 626 363

Harmonogram:

  • 12.00 – zraz zúčastnených HD, prezentácia
  • 12.30 – porada rozhodcov, porada veliteľov HD
  • 12.45 – slávnostný nástup, otvorenie súťaže
  • 13.00 – plnenie súťažnej disciplíny
  • 16.00 – nástup, vyhodnotenie súťaže

Mohlo by Vás zaujímať...