Jesenný zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Zber nebezpečného odpadu:

Obec Hranovnica oznamuje, že od pondelka 16.9.2019 až do soboty 21.9.2019 bude pri obecnom úrade pristavená zberňa na nebezpečný odpad, do ktorej môžete doniesť znečistené obaly od škodlivín, použitý motorový olej, akumulátory a žiarivky.

Zberňa bude otvorená v pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 hod. a poobede od 15.00 do 17.00 hod. (vrátane soboty). Zodpovedný pracovník je p. Martin Gajan. Donesený nebezpečný odpad sa uloží rovno do zberne. Žiadame Vás, aby ste nebezpečný odpad nenosili mimo určených hodín a nekládli ho k zberni.

Zber elektroodpadu:

Spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. oznamuje občanom, že v sobotu 21.9.2019 sa vykoná zber elektroodpadu. Elektroodpad je potrebné priniesť k obecnému úradu do 10.00 hod.

Občania, ktorí majú záujem o prevoz veľkých elektrospotrebičov od rodinného domu ku obecnému úradu (t.j. práčky, chladničky, mrazničky a sporáky) nech nahlásia do 20.9.2019 (piatok) na obecnom úrade meno, adresu bydliska a druh elektroodpadu.

Medzi elektroodpad patrí:

 • elektronické a elektrické prístroje a zariadenia,
 • televízory,
 • rádiá,
 • počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika,
 • videá,
 • variče,
 • ohrievače,
 • kávovary,
 • práčky,
 • elektromotory,
 • ručné elektrické náradie,
 • elektrické automaty.

Elektroodpad musí byť vcelku nerozobratý.

Kontajnery na veľkoobjemový odpad z domácností budú v tomto roku rozmiestnené po obci v neskoršom období (o ktorom Vás budeme včas informovať).

 

Mohlo by Vás zaujímať...