Jesenný hromadný odber krvi

Jesenný hromadný odber krvi zorganizoval Miestny spolok SČK v Hranovnici v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Poprade v nedeľu 15.9.2019 opäť v priestoroch Základnej školy v Hranovnici. Odberu sa zúčastnilo celkovo 26 darcov, z ktorých krv darovalo 19 darcov. Z nich bola jedna prvodarkyňa – Anna Šimková ml.

MS SČK Hranovnica sa touto cestou chce poďakovať vedeniu Základnej školy za poskytnutie priestorov pre túto ušľachtilú akciu. Ďalej chce poďakovať Obecnému úradu za finančnú podporu podujatia a všetkým darcom za účasť. ĎAKUJEME.

Eva Rothová
predsedníčka MS SČK Hranovnica
Mohlo by Vás zaujímať...