Kde je drevo zo spíleného stromu?

V utorok 8.10. Obec Hranovnica pristúpila k spíleniu stromu – jedle, ktorá sa nachádza v „parku“ oproti nápisu Hranovnica (pri vstupe do ulice Rovná). Strom bol dlhší čas vyschnutý a tento havarijný stav mohol spôsobiť, že následkom silného vetra, alebo búrky sa strom zlomí a spadne, čo by mohlo zapríčiniť, že niekomu ublíži, alebo niečo poškodí.

Čoskoro po spílení a poprataní dreva sa však po obci začali šíriť reči, že strom dal starosta zrezať a drevo daroval rómom. Viacerí nespokojní občania sa dožadovali u starostu vysvetlenia. Ako som neskôr zistil, príčinou tejto nepravdivej informácie bol príspevok, ktorý na facebooku vytvoril náš občan Pavel Šavel v ktorom sa pýta „A kdeže zas skončilo drevo z vyrezanych stromoch z obce?“, čo neskôr sám komentuje „Už zobrali Španieli“.

Na tento príspevok žiaľ musím reagovať, pretože jeho cieľom je zjavne navodiť dojem, že starosta drevo zo spílených stromov len tak rozdáva, čo nie je pravda. Keďže občania si mnohokrát neoveria ako to v skutočnosti bolo, mnoho z nich uverí podobným klamstvám, ktoré cielene stupňujú napätie v našej obci – a pritom celkom zbytočne. Drevo zo spomenutého stromu bolo zamestnancami obce na môj príkaz prevezené do dvora bývalej modrotlačiarenskej dielne Elemíra Montška na ul. SNP, kde je uskladnené a kde ho prípadným záujemcom veľmi rád ukážem.

Taktiež sa ma ako starostu dotklo, aby sa niekto vyjadroval o našich zamestnancoch ako o „Španieloch“.

Tento a podobné príspevky považujem za narúšanie občianskeho spolunažívania a poškodzovanie dobrého mena Obce a v prípade pokračovania, prípadne stupňovania podobných aktivít bude Obec nútená zvážiť právne kroky na svoju ochranu.

 

Vladimír Horváth
starosta obce

Mohlo by Vás zaujímať...