Hranovnicu navštívil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz

V stredu 23. októbra 2019 v popoludňajších hodinách sa na Obecnom úrade v Hranovnici uskutočnilo stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom.

Rokovania sa zúčastnili aj starostovia okolitých obcí, zástupcovia ÚPSVaR Poprad a ÚPSVaR Liptovský Mikuláš a zástupcovia urbárskych spoločenstiev z Vyšnej a Nižnej Boce. Témou bola najmä činnosť obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít v lesnom hospodárstve. Na to nadväzovalo informovanie starostov zo strany zástupcov úradu splnomocnenca a úradov práce o možnostiach založenia sociálneho podniku.


JUDr. Lukáš Antoni

prednosta obecného úradu

Mohlo by Vás zaujímať...