Termíny skúšok elektromotorických sirén v roku 2020

Podľa ustanovenia § 3a, ods. 4 zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, preskúšanie systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra SR.

Na základe pokynov Ministerstva vnútra SR – Sekcie krízového riadenia Bratislava, evidované pod číslom SKR-OOR2-2019/000518-001, akustické preskúšanie sirén je potrebné vykonať v nižšie uvedených termínoch dvojminútovým stálym tónom po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky.

Stanovené termíny pre obec Hranovnica:

 • 10. januára 2020,
 • 14. februára 2020,
 • 13. marca 2020,
 • 17. apríla 2020,
 • 15. mája 2020,
 • 12. júna 2020,
 • 10. júla 2020,
 • 14. augusta 2020,
 • 11. septembra 2020,
 • 9. októbra 2020,
 • 13. novembra 2020,
 • v decembri 2020 skúška sirén nebude.

Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia:
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania SR v roku 2020
(publikované 5.12.2019)

Mohlo by Vás zaujímať...