Mesto Prešov: Číslo oficiálneho účtu na pomoc občanom postihnutých tragickým výbuchom plynu

V piatok 6.12.2019 došlo v Prešove na Mukačevskej ulici k výbuchu plynu, pri ktorom zahynulo viacero osôb, mnoho ľudí je zranených a bez strechy nad hlavou.

Mesto Prešov v tejto súvislosti zverejňuje číslo účtu, na ktoré môžu ľudia prispieť pre občanov postihnutých týmto tragickým výbuchom.

Číslo účtu: SK90 7500 0000 0040 0859 1229

Variabilný symbol: 6122019

Pre zahraničné platby:

príjemca: MESTO Prešov
adresa : Hlavná 73, Prešov

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Obec Hranovnica vyjadruje pozostalým úprimnú sústrasť.

Mohlo by Vás zaujímať...