Registrácia chovov ošípaných od jedného kusa ošípanej a vznik nárazníkovej zóny AMO od 1.1.2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade, príslušná podľa §8 Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, na základe aktuálnej nákazovej situácie v Slovenskej republike s ohľadom na výskyt pozitívnych prípadov AMO (afrického moru ošípaných) tak v domácich chovoch ošípaných (k 13.12.2019 zaznamenaných 11 prípadov), ako aj v populácii diviakov (k 13.12.2019 zaznamenaných 28 prípadov), nás požiadala o súčinnosť pri informovaní obyvateľov a chovateľov ošípaných v súvislosti s ich povinnosťou mať zaregistrované svoje chovy, a to aj keď chovajú iba jeden kus ošípanej.

Potrebné informácie sa dozviete v priložených dokumentoch:

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Partizánska 83, 058 01 Poprad:
Žiadosť o informovanie: Registrácia chovov ošípaných od jedného kusa ošípanej a vznik nárazníkovej zóny AMO od 1.1.2020
(publikované 16.12.2019)

Štátna veterinárna a potravinová správa, Botanická č.17, 842 13 Bratislava
Usmernenie – postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu
(publikované 16.12.2019)

Pokyny pre chovateľov hospodárskych zvierat
(publikované 16.12.2019)

Tlačivo – Predaj ošípanej na domácu spotrebu (príloha č.1)
(publikované 16.12.2019)

Tlačivo – Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu (príloha č.2)
(publikované 16.12.2019)

Potrebné tlačivá budú trvale umiestnené na našej stránke v sekcii umiestnené v sekcii Samospráva –> Tlačivá a formuláre.

Mohlo by Vás zaujímať...