Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2020

Spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. zverejnila kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2020 v obciach Hranovnica a Vernár.

Firma zároveň upozorňuje na to, že tento harmonogram môže byť upravovaný ešte v priebehu januára, nakoľko rokovania medzi vedením spoločnosti Brantner Slovakia a OZV Naturpack ešte trvajú a frekvencie vývozov ešte neboli odsúhlasené, preto môže dôjsť k ich korekcii.

Kalendáre budú do domácností distribuované až po odsúhlasení frekvencií vývozov.

Brantner Poprad s.r.o.:
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2020
(publikované 30.12.2019)

Mohlo by Vás zaujímať...