Správa o využití poskytnutej dotácie z rozpočtu FPU na projekt s názvom „Doplnenie knižného fondu o nové a stratené knihy – nákup kníh“

Na základe žiadosti o finančný príspevok bola v roku 2019 Obecnej knižnici v Hranovnici poskytnutá dotácia z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia na nákup nových kníh vo výške 1000,- €. Obec Hranovnica projekt spolufinancovala sumou 52,75,- €. Realizáciou tohto projektu bola naša knižnica obohatená o 126 knižných jednotiek v celkovej hodnote 1052,75,- €. Od júla do novembra 2019 boli finančné prostriedky použité na nákup 5 ks náučnej literatúry, 79 ks literatúry pre dospelého čitateľa a 62 ks kníh pre detského čitateľa.

Cieľom projektu je uspokojiť kultúrne, informačné a vzdelávacie požiadavky čitateľa pravidelným dopĺňaním knižného fondu. Zvyšovať záujem o čítanie a čitateľskú gramotnosť, vytvárať návyk čítať a plnohodnotné trávenie voľného času pre čitateľov je základnou funkciou každej knižnice.

Ďakujeme čitateľom a návštevníkom za vernosť našej Obecnej knižnici a Fondu na podporu umenia za finančnú podporu. V novom roku 2020 Vás pozývame prísť si spoločne s nami vytvoriť „svoj príbeh“ a prežiť tak ešte veľa pekných chvíľ pri čítaní dobrých kníh. Informácie o zakúpených knižných tituloch nájdete na tejto internetovej stránke obce v časti: Inštitúcie –> Obecná knižnica.


Zdenka Benková
pracovníčka obecnej knižnicie

Mohlo by Vás zaujímať...