Školská jedáleň pri MŠ1, ul. Hviezdoslavova oznamuje: Stravné pre predškolákov je potrebné zaplatiť najneskôr do 15.1.2020

Vážení rodičia predškolákov, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že najneskôr do 15. januára 2020 je potrebné uhradiť platbu za stravné na druhý polrok v školskom roku 2019/2020 a to vo výške 30,- €.

Číslo účtu školskej jedálne: SK64 5600 0000 0034 4994 7011
Do poznámky zadajte meno stravníka.

Ak ste platbu na 2. polrok už uhradili, považujte tento oznam za bezpredmetný!

Ďakujem.

Alena Vallušová
vedúca školskej jedálne

Mohlo by Vás zaujímať...