VSD, a.s. informuje: Manuál riešenia mimoriadnych situácií v distribučnej sústave

Východoslovenská distribučná, a.s. nás požiadala o zverejnenie nasledujúceho textu a priloženého dokumentu:

Na viacerých fórach sa opakovane stretávame s otázkami zástupcov samospráv, ale aj individuálnych zákazníkov na tému výpadkov elektriny. Ľudia často nevedia, ako si majú počínať, keď sa v ich domácnostiach napr. prestane svietiť.

Preto sme pre starostov a ďalších zástupcov samospráv pripravili materiál, v ktorom prehľadne popisujeme, čo sa deje vo VSD v prípade tzv. mimoriadnej udalosti v distribučnej sústave. Teda v období kalamity, požiarov, veľkých porúch, či dokonca stavov núdze.

Dozviete sa z neho tiež, čo môžete očakávať v priebehu odstraňovania následkov mimoriadnej situácie a poradíme vám, ako upokojiť situáciu vo vašom okolí a na koho sa obrátiť.

VSD, a.s.

(zdroj: https://www.vsds.sk/edso/aktuality?page=2020-01-28-ked-nie-je-elektrina)

 

Východoslovenská distribučná, a.s.:
Mimoriadne situácie v distribučnej sústave – Manuál pre samosprávy
(publikované 10.2.2020)

Zverejnený manuál bude na našej stránke trvalo umiestnený na pravom paneli, v sekcii „Hlásenie porúch – Elektrina“.

Mohlo by Vás zaujímať...