Plánované prerušenie distribúcie elektriny v mesiaci marec 2020

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v mesiaci marec 2020 je v obci Hranovnica plánované nasledovné prerušenie distribúcie elektriny:

2. marec 2020 (pondelok) od 11.00 do 13.30 hod.: 

  • Sládkovičova č. 398 – ČOM: 0000546318, EIC: 24ZVS00000463326
  • Sládkovičova č. 501 – ČOM: 0000546438, EIC: 24ZVS00000465140
  • Sládkovičova č. 501 – ČOM: 0000546442, EIC: 24ZVS0000046518T
  • Sládkovičova č. 398 – 407, 501, 524 – 526
  • Budovateľská č. 502, 508, 522, 542
  • Lúčna č. 497 – 500, 558
  • SNP č. 29
  • Školská č. 459 – 467, 556, 603
  • Štúrova č. 468 – 478, 557

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo vašej obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum.  Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).

VSD, a.s.

Mohlo by Vás zaujímať...