2% z dane pre DHZ Hranovnica

Vážení Hranovničania, do konca apríla 2020 máte možnosť  poukázať 2% svojej zaplatenej dane občianskemu združeniu podľa vlastného uváženia. V našej obci dlhodobo pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Hranovnica, ktorý našu obec nielen ukážkovo reprezentuje na súťažiach, ale je hlavne pripravený pomôcť občanom v čase núdze (požiaru, povodne a pod.).

V prípade, že sa rozhodnete prispieť 2% svojej už zaplatenej dane práve tomuto združeniu, predpísané tlačivo nájdete na konci tohto článku. Vypísaný formulár treba odovzdať p. Petrovi Oravcovi (tel. 0907 630 983), alebo p. Tomášovi Šavelovi (tel. 0908 269 834), prípadne osobne na Daňovom úrade v Poprade.

DHZ Hranovnica Vám už vopred ďakuje za Vašu podporu v ich činnosti.

Formulár na 2% dane pre DHZ Hranovnica

Mohlo by Vás zaujímať...