Výzva Obvodného oddelenia Policajného zboru v Hranovnici

Na základe pokynu vedúceho hygienika Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID–19, spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 od 10.3.2020 až do odvolania mimoriadnej situácie:

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Hranovnici vyzýva verejnosť k obmedzeniu osobného kontaktu s príslušníkmi polície ako aj uskutočňovanie telefonických hovorov na tiesňovú linku polície 158.

Hovory na tiesňovú linku polície 158 je potrebné vykonať len v prípadoch bezprostredne ohrozujúcich život, zdravie a majetok. V ostatných prípadoch prosíme uprednostniť telefonický kontakt na telefónne číslo 052 / 77 95 160, e-mailovú komunikáciu na adrese orpzpp@minv.sk, alebo písomne na adresu: „Obvodné oddelenie Policajného zboru, Sládkovičova č. 400/17, 059 16 Hranovnica“.

Ak máte príznaky nádchy alebo chrípky nevstupujte do úradov, ak to nie je nevyhnutné!

V prípade, že ste sa vrátili z ohrozených oblastí (Južná Kórea, Čína, Irán a Taliansko), prípadne máte príznaky respiračného ochorenia, ak je to možné uprednostnite telefonické oznámenie protiprávneho konania a počas hovoru upozornite na túto skutočnosť.

V prípade potreby osobného oznámenia protiprávneho konania ihneď informujte, že ste sa vrátili z oblastí ohrozených vírusom prípadne, že máte príznaky respiračného ochorenia.

 

Ďakujeme, že ste zodpovední!

 

Obvodné oddelenie Policajného zboru, Sládkovičova 400/17, 059 16 Hranovnica:
Výzva Obvodného oddelenia Policajného zboru v Hranovnici
(publikované 12.3.2020)

Môže sa Vám ešte páčiť...