Jarný zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Zber nebezpečného odpadu:

Obec Hranovnica oznamuje, že od utorka 24.3.2020 do pondelka 30.3.2020 bude pri obecnom úrade pristavená zberňa na nebezpečný odpad do ktorej môžete doniesť znečistené obaly od škodlivín, použitý motorový olej, akumulátory a žiarivky.

  • Zberňa bude otvorená v pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 hod. a poobede od 15.00 do 17.00 hod.
  • V sobotu 28.3.2020 bude mobilná zberňa otvorená len v doobedňajších hodinách.
  • Donesený nebezpečný odpad sa uloží rovno do zberne.
  • Žiadame Vás, aby ste nebezpečný odpad nenosili mimo určených hodín a nekládli ho k zberni.


Zber elektroodpadu:

V sobotu 28. marca 2020 sa vykoná zber elektroodpadu. Elektroodpad je potrebné doniesť v uvedený deň do 10.00 hod. k obecnému úradu.

Upozorňujeme občanov, aby nedonášali k mobilnej zberni v dňoch 24.3.2020 – 27.3.2020 elektrospotrebiče, lebo obec ich do termínu zberu elektroodpadu (t.j. do 28.3.2020) nemá kde uskladniť!!!

Medzi elektronický odpad patrí:

  • Elektronické a elektrické prístroje a zariadenia – televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektrické automaty.

Elektroodpad musí byť vcelku, t.z. nerozobratý.

Prevoz veľkých elektrospotrebičov od rodinného domu ku obecnému úradu pri tomto zbere nebude možný (tak ako to bolo zaužívané) z dôvodu preventívnych opatrení pred šírením ochorenia COVID–19.

Upozorňujeme občanov, aby v záujme svojho zdravia dodržiavali preventívne opatrenia pred šírením ochorenia COVID-19, t.z. prichádzali k mobilnej zberni s použitím ochranného rúška prípadne iného prekrytia úst a nosa.

Mohlo by Vás zaujímať...