Údržba verejných priestranstiev v čase epidémie koronavírusu

Vážení obyvatelia obce,

v súvislosti s opatreniami, ktoré boli prijaté rôznymi inštitúciami na zabránenie šíreniu koronavírusu je aj pre nás náročnejšie zabezpečiť všetky činnosti súvisiace s údržbou verejných priestranstiev v obci.

Z tohto dôvodu môže dôjsť k neskoršiemu alebo pomalšiemu výkonu niektorých činností (napr. zametanie posypových materiálov). Žiadame Vás, aby ste boli ohľaduplní a udržiavali poriadok a čistotu na verejných priestranstvách.

Ďakujeme.

 

Vladimír Horváth
starosta obce

Mohlo by Vás zaujímať...