Oznamy Základnej školy v Hranovnici

Usmernenie k prihláškam na stredné školy

Postup pri podávaní prihlášok na stredné školy:

  1. Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje do 15. mája 2020.
  2. Prihlášku vyplňuje výchovný poradca na základe údajov získaných od rodičov. Za správnosť údajov uvedených na prihláške ručí svojím podpisom zákonný zástupca žiaka aj žiak.
  3. K prihláške je možné pripnúť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza.
  4. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Podpisovanie prihlášok na SŠ sa uskutoční v budove Základnej školy v Hranovnici v dňoch 5. – 6. mája 2020 v čase 10.00 – 12.00 nasledovne:

  • 5. mája 2020 triedy: 7.B, 8.A, 8.C, 9.B
  • 6. mája 2020 triedy: 8.B, 9.A

K podpisu prihlášok na strednú školu je potrebná účasť žiaka a jeho zákonného zástupcu.


Vysielanie RTVS

Riaditeľka Základnej školy v Hranovnici oznamuje žiakom a rodičom žiakov Základnej školy v Hranovnici, že Slovenská televízia pripravuje pre deti z rómskych komunít reláciu Tumenca khere – S vami doma.

Vysielací čas je každý štvrtok na Dvojke o 15.00 hod.

Prvá časť pôjde dňa 23. apríla 2020 o 15.00 hod.

V programe si deti nájdu nielen bežné domáce aktivity, ale aj názorné vzdelávanie v štúdiu s moderátorkou Klaudiou Oláhovou a pedagógom Michalom Sivákom. Relácia bude špecifická aj tým, že sa v nej bude prelínať slovenčina a rómčina.


Šijeme rúška

Milé kolegyne, kolegovia, ak ste už vybavili rúškami rodinu, priateľov a známych a máte čas, chuť a energiu ušiť ďalšie, prípadne iným spôsobom prispieť k ich výrobe (doniesť starú posteľnú bielizeň, plachty, obrusy, látky, gumičky, šnúrky a pod. nastrihať ich…), prosíme, zapojte sa.

Základná škola Hranovnica pozýva svojich zamestnancov a priateľov školy k výrobe rúšok, ktoré budeme prostredníctvom OcÚ v Hranovnici bezplatne distribuovať občanom, ktorí ich potrebujú – najmä dôchodcom, záchranným zložkám a pod.

Kontakt:
riaditel@zshranovnica.sk
0911 735 005

 

Mgr. Ľubica Šifrová
riaditeľka školy

 

Mohlo by Vás zaujímať...