Obec Hranovnica upozorňuje: Nesypte stavebný, domový a iný odpad do kontajnera pri cintoríne!

Obec Hranovnica vyzýva občanov, aby nesypali stavebný, domový a akýkoľvek iný odpad do kontajnera pri cintoríne. Tento kontajner slúži výlučne na odpad z cintorína.

Obec vystavala na účely uskladnenia drobného stavebného odpadu, objemového a biologického odpadu Zberný dvor, ktorý sa nachádza pod Dubinou.

Mohlo by Vás zaujímať...