Obec Hranovnica je nútená odstrániť kontajner pri cintoríne

Obec Hranovnica oznamuje obyvateľom, že veľkoobjemový kontajner umiestnený za parkoviskom pri cintoríne sme nútení odstrániť.

Ako sme uviedli v predošlom ozname, kontajner mal byť určený výlučne na odpad z cintorína. Napriek tomu sa v ňom opakovane nachádzal stavebný odpad či objemný odpad. Od obyvateľov máme informácie, že včera (28.4.2020) do kontajnera vodič auta so zahraničným evidenčným číslom vysypal množstvo stavebného odpadu! Podobné hlásenie sme mali aj dnes (29.4.2020). Tentokrát šlo pre zmenu o odpad, pravdepodobne z autoservisu.

Z uvedeného dôvodu ďalej na tomto mieste nebude umiestnený kontajner. V čo najkratšom čase sa pokúsime zabezpečiť náhradné riešenie pre umiestňovanie odpadu z cintorína.

 

Vladimír Horváth
starosta obce

 

Mohlo by Vás zaujímať...