Oznamy Základnej školy v Hranovnici

Riaditeľka Základnej školy v Hranovnici oznamuje  žiakom a rodičom žiakov Základnej školy v Hranovnici rozpis odovzdávania študijných materiálov žiakom podľa jednotlivých tried. Tento rozpis je zverejnený aj na webovej stránke základnej školy a na informačnej tabuli pred Obecným úradom v Hranovnici.

Rozpis je platný od 4. mája 2020 až do odvolania prerušenia prevádzky ZŠ.

Upozorňujeme žiakov, že v týchto termínoch je potrebné priebežne odovzdávať na kontrolu svojim triednym učiteľom vypracované zadania domácich úloh, ktoré budú slúžiť ako podklad na koncoročné hodnotenie.

Pondelok
0.A Malatinová Blanka, Mgr.
0.B Petrigáčová Vlasta
0.C Bulava Pavol, Mgr.
1.A Alexová Monika, Mgr.
1.B Nahálková Anna, PhDr.
1.C Terzieva Beáta, Mgr.
2.A Alexová Elena, Mgr.
2.B Švagerko Anna, Mgr.
2.C Michlíková Alena, Mgr.

 

Utorok
3.A Vosovičová Andrea, Mgr.
3.B Vallušová Ľubomíra, Mgr.
3.C Kazimírová Mária, Mgr.
4.A Lazaráková Mária, Mgr.
4.B Tešliarová Miroslava, PaedDr.
4.C Uhrinová Mária, Mgr.
4.D Gajanová Miroslava, Mgr.
5.B Bašistová Jana, Mgr.

 

Streda
5.A Kováčová Vladimíra, Mgr.
6.A Benda Martin, Mgr.
6.B Schmidtová Silvia, Mgr.
6.C Šramková Jana, Mgr.
6.D Olšavská Eva, Mgr.
7.A Friedmannová Andrea, Ing.
7.B Chovan Lukáš, Mgr.
7.C Semanová Martina, Mgr.

 

Štvrtok
8.A Villimová Eva, PaedDr.
8.B Sklenka Peter, Mgr.
8.C Vallušová Agáta, Ing.
9.A Sabová Otília, RNDr.
9.B Šifra Marko, Ing.

 

 

Mohlo by Vás zaujímať...