Upozorňujeme: Zberný dvor je len pre hranovničanov, ukladanie odpadu k plotu budeme riešiť pokutami!

Obec Hranovnica dôrazne žiada občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Hranovnica, resp. platia poplatok za odvoz odpadu v inom meste, alebo obci, aby nevyvážali odpad k plotu zberného dvora pod Dubinou!

Ak občan pri pobyte na rekreačnej, alebo záhradnej chatke na Dubine vyprodukuje stavebný, alebo komunálny odpad, odporúčame mu, aby si ho zobral zo sebou do mesta, alebo obce, kde platí poplatok za odvoz smetí. Obec Hranovnica nemôže za peniaze svojich občanov likvidovať odpad, ktorí nevyprodukovali hranovničania. Obec Hranovnica vybudovala zberný dvor pre svojich občanov, podobne ako urobili iné mestá a obce (ktoré taktiež poskytujú služby svojich zberných dvorov výhradne pre vlastných občanov). Ukladanie odpadu k plotu zberného dvora považujeme za vytváranie čiernych skládok a preto budeme pri riešení týchto priestupkov postupovať v zmysle zákona.

Vzhľadom na to, že v poslednom aprílovom týždni bolo zaznamenaných viacero takýchto prípadov, upozorňujeme, že priestor v okolí areálu zberného dvora je monitorovaný kamerovým systémom a v spolupráci s políciou pristúpime k udeľovaniu pokút za takéto konanie.

Hranovničanov zároveň žiadame, aby služby zberného dvora využívali len v prevádzkových hodinách (v letnom období v sobotu od 10.00 do 15.00 hod. a v stredu od 15.00 do 18.00 hod), v prípade mimoriadnej situácie odporúčame sa telefonicky dohodnúť so zamestnancom zberného dvora na tel. č. 0905 267 682.

 

Ing. Martin Valluš
zástupca starostu obce

 

Takto to pri bráne zberného dvora vyzeralo vo štvrtok 30.4.2020:

… a takto to v pondelok 4.5.2020:

 

 

 

Mohlo by Vás zaujímať...