Rímskokatolícka cirkev oznamuje: Od štvrtka 7. mája budú aj v našej farnosti obnovené verejné bohoslužby

Rímskokatolícka cirkev oznamuje, že od štvrtka 7. mája 2020 budú aj v našej farnosti obnovené verejné bohoslužby.

Dátum Čas Poznámka
Štvrtok 7. máj 18.00
Piatok 8. máj 18.00
Sobota 9. máj 7.00
Nedeľa 10. máj 7.30 odporúčaná účasť seniorov
9.30

Tieto slávenia sv. omše budú podliehať obmedzeniam a budú sa konať za dodržiavania protiepidemických opatrení:

  • Pri vstupe do kostola je povinná dezinfekcia rúk, dezinfekčné prostriedky budú umiestnené na stolíku pri vchode, prípadne môžete mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok.
  • Miesta na sedenie: V kostole sú označené v každej druhej lavici vyhradené miesta na sedenie, pričom každé z nich sú dva metre od seba.
  • Miesta na státie: Pre stojacich ľudí platia rovnaké dvojmetrové vzájomné odstupy. Ak sa naplní kapacita nášho kostola, ktorá je v zmysle týchto opatrení 70-90 miest, je možné využiť aj priestor pred kostolom. Dbajme pritom takisto na na rozostupy a nevytvárajme skupinky.
  • Počas bohoslužieb nech má každý tvári rúško, alebo prekryté ústa a nos.
  • Platí zákaz podávania rúk pri obrade pokoja. Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy.
  • Sväté prijímanie bude podávané do rúk, pričom veriaci majú pristupovať tak, že predložia ruky spojené vo výške hrude. Kňaz položí Eucharistiu na otvorenú dlaň veriaceho, a ten si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto. V rade na sväté prijímanie takisto zachovávajte dvojmetrové odstupy. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.
  • Na bohoslužbách sa môžu zúčastniť veriaci bez rozdielu veku, pričom rešpektujme odporúčanie o nedeľnej sv. omši kedy má byť samostatná sv. omša pre seniorov (nad 65 rokov). Koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia.
  • Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.

Všetkých povzbudzujem k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac máj bude vo štvrtok 7. mája 2020 po večernej sv. omši v sakristii.

 

Mgr. Michal Fecko
farár

Mohlo by Vás zaujímať...