Plánované prerušenie distribúcie elektriny v mesiaci máj 2020

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v mesiaci máj 2020 sú v obci Hranovnica plánované nasledovné prerušenia distribúcie elektriny:

15. máj 2020 (piatok) od 12.00 do 14.30 hod.: 

  • Bez ulice: ČOM 0001464911, ČOM 0001476220,
  • Dubina č.d. 520 (ČOM 0000580720)
  • Dubina č.d.:  511, 515, 516, 517, 519, 520, 705, 714, 512, 518, 527.

18. máj 2020 (pondelok) od 12.10 do 14.40 hod.: 

  • Hranovnické pleso, č.d. 509 (ČOM 0000499377), 510 (0000510548), 706 (0000546481).

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo vašej obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum.  Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).

Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny posiela VSD v zákonom stanovenej lehote v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. V zmysle tohto zákona tiež platí pravidlo, že odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

VSD, a.s

 

Mohlo by Vás zaujímať...