Od 1. júna je plánované spustenie prevádzky Materskej školy 1, ul. Hviezdoslavova

Riaditeľka Materskej školy 1, ul. Hviezdoslavova, oznamuje rodičom detí, že od 1. júna 2020 je plánované opätovné spustenie prevádzky materskej školy.

Z dôvodu obmedzenej kapacity (15 detí / trieda) a s prihliadnutím na opatrenia a obmedzenia (prevádzka materskej školy bude zabezpečená max. na 9 hodín, t.z. skrátená o 1 hodinu),  je potrebné zistiť záujem rodičov o návrat detí do materskej školy. Upozorňujeme, že dochádzka v MŠ je dobrovoľná.

Záväzné stanovisko (či už kladné, alebo záporné – prihlasujem/neprihlasujem) je potrebné nahlásiť v utorok 19.5.2020 (do 14.00 hod.), alebo v stredu 20.5.2020 (od 8.00 do 14.00 hod.) riaditeľke MŠ na tel. čísle 052 / 7795236. V prípade nenahlásenia záujmu do daného dátumu a hodiny bude stanovisko rodiča považované za nezáujem o dochádzku dieťaťa do MŠ.

Prednostne budú umiestnené deti podľa poradia kritérií určených rozhodnutím ministra (detí zdravotníkov, policajtov, ozbrojených zložiek, hasičov, predškoláci a pod.).

 

Bc. Lucia Vallušová
riaditeľka MŠ

Mohlo by Vás zaujímať...