Oznam riaditeľky Materskej školy 1, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica

Riaditeľka Materskej školy 1, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica oznamuje rodičom detí, že podľa rozhodnutia ministra školstva sa uvoľňujú opatrenia v MŠ od 15.6.2020 a to:

  • rušia sa limity počtov detí v triedach,
  • prevádzka MŠ z pôvodných 9 na maximálne 10 hod.

Z uvedeného dôvodu bude od pondelka 15.6.2020 prevádzka materskej školy spustená v pôvodnom režime, čiže v čase od 6.45 do 16.30 hod. (stále však v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami).

Vzhľadom na tieto zmeny je potrebné, aby rodičia detí navštevujúcich materskú školu, ktorí majú záujem dodatočne prihlásiť svoje deti, aby tak urobili najneskôr do piatku 12.6.2020 do 12.00 hod. telefonicky na číslo 052 / 779 52 36.

Upozorňujeme, že účasť detí je stále dobrovoľná.

 

Bc. Lucia Vallušová
riaditeľka MŠ

Mohlo by Vás zaujímať...