Prešovský samosprávny kraj oznamuje: do 15.8. máte možnosť pripomienkovať cestovné poriadky

Vážení spoluobčania, od 15.7.2020 až do 15.8.2020 máte možnosť prostredníctvom Prešovského samosprávneho kraja, odbor dopravy podávať požiadavky, pripomienky, návrhy na tvorbu cestovných poriadkov autobusovej dopravy na obdobie platnosti od 13.12.2020 do pravdepodobne 11.12.2021. Požiadavky je potrebné adresovať na Prešovský samosprávny kraj Prešov, odbor dopravy.

Požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať poštou, osobne do podateľne, ako aj e-mailom na adrese:

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy
Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
doprava@vucpo.sk, tomas.lichvar@vucpo.sk

 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov:
Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021 prostredníctvom obce
(publikované 20.7.2020)

Mohlo by Vás zaujímať...