Letný zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Zber nebezpečného odpadu:

Obec Hranovnica oznamuje, že od pondelka 3. augusta 2020 do soboty 8. augusta 2020 bude pri obecnom úrade pristavená zberňa na nebezpečný odpad do ktorej môžete doniesť znečistené obaly od škodlivín, použitý motorový olej, akumulátory a žiarivky.

 • Zberňa bude otvorená v pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 hod. a poobede od 15.00 do 17.00 hod.
 • Donesený nebezpečný odpad sa uloží rovno do zberne.
 • Žiadame Vás, aby ste nebezpečný odpad nenosili mimo určených hodín a nekládli ho k zberni.
 • Zodpovedný pracovník je p. Martin Gajan.

 

Zber elektroodpadu:

V sobotu 8. augusta 2020 sa vykoná zber elektroodpadu. Elektroodpad je potrebné doniesť v uvedený deň do 10.00 hod. k obecnému úradu.

Medzi elektroodpad patrí:

 • elektronické a elektrické prístroje a zariadenia,
 • televízory,
 • rádiá,
 • počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika,
 • videá,
 • variče,
 • ohrievače,
 • kávovary,
 • práčky,
 • elektromotory,
 • ručné elektrické náradie,
 • elektrické automaty.

Elektroodpad musí byť vcelku, t.z. nerozobraný.

Upozorňujeme občanov, aby nedonášali k mobilnej zberni v dňoch 3.8.2020 – 7.8.2020 elektrospotrebiče, lebo obec ich do termínu zberu elektroodpadu (t.j. do 8.8.2020) nemá kde uskladniť!!!

 

Mohlo by Vás zaujímať...